Uttale – KGN

Hvilke lyder er spesielt vanskelige å uttale når man skal lære seg norsk? Hvorfor er noen lyder vanskeligere enn andre? Har det noe å si hvilke språk man snakker fra tidligere?

Uttale er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne filmen forteller Gunhild Tveit Randen fra Høgskolen i Innlandet blant annet om hva som menes med funksjonell norsk uttale og hvilke trekk ved norske vokaler og konsonanter lærere bør være spesielt oppmerksomme på hos sine elever.