3 av 3 Ungdatakonferansen 2016

Publisert 2019

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 3 av 3 videoer fra Ungdatakonferansen 2016.

  1. Vennskapets skyggesider
  2. Vennskap og mobbing, Dan Olweus, Universitetet i Bergen
  3. Skjult mobbing, Ingunn Marie Eriksen, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus
  4. Jenters opplevelser med uønsket beføling fra venner og bekjente ved Kari Stefansen, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus
  5. Spørsmål fra salen til panelet