1 av 2 Ungdatakonferansen 2015

Publisert 2017

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe.

Del 1 av 2 videoer fra Ungdatakonferansen 2015.

  1. Åpning av konferansen, Curt Rice, rektor ved HiOA
  2. Sosiale forskjeller i unge liv, Anders Bakken, HiOA
  3. Skole og overgang til voksenlivet
  4. Møtet mellom hjem og skole, Unn- Doris K. Bæck, UiT Norges arktiske universitet
  5. Frafall, alder og yrkesfagene, Kristoffer Chelsom Vogt, Universitetet i Bergen
  6. På vei til jobb? Unge utenfor utdanning og arbeid, Christer Hyggen, HiOA
  7. Spørsmål til de tre innlederne.