Veiledningssamtale med student etter omvisning første dag

Vernepleierutdanningen: Veiledningssamtale med student etter omvisning i miljøet på praksisstedet første dag.