Veiledningssamtale der studenten opplever problemer

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Vernepleierutdanningen: Hvordan man kan veilede en student som opplever problemer på praksisstedet.