Veiledningssamtale der studenten opplever problemer

Vernepleierutdanningen: Hvordan man kan veilede en student som opplever problemer på praksisstedet.