Utfordringer på praksisstedet

Hva gjør du hvis du opplever utfordringer når du er i praksis? Karoline Kristiansen ved praksisadministrasjonen informerer.