Utfordringer på praksisstedet

Hva gjør du hvis du opplever utfordringer når du er i praksis? 

Karoline Kristiansen ved praksisadministrasjonen informerer.

Videoen med tegnspråktolk: Utfordringer på praksisstedet - med tegnspråktolk