Ungdatakonferansen 2020 - Forandringsfakbrikken

Hva sier ungdommene selv om deltakelse og engasjement? Se to filmer og hør ungdommer fortelle. Innledning til Ungdatakonferansen 2020.