UB - Universitetsbiblioteket

Hva var utfordrende med praksis?

756 views 25. april 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Olena Zhuk er sykepleierstudent ved HiOA, hun er fra Ukraina og har norsk som andrespråk.

PISA-kurset

4.485 views 29. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. PISA-kurset er et kurs for ansatte ved HiOA om hvordan man lager digitale kurs. Det tilbys av HiOA Akademiet og går hvert semester.

Videoproduksjon ved HiOA

367 views 27. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Leder av Medieseksjonen, Morten Reksten, gir et kort eksempel til ledergruppa om studioproduksjon av video.

Selvopptaksstudio

777 views 27. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Informasjonsfilm om selvopptaksstudioet i Pilestredet 48

LSB Digitalt

542 views 27. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Kort informasjonsfilm om digitalt arbeid ved Læringssenter og bibliotek ved HiOA

LæreVerkSted

755 views 17. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.

Selfiestudio på HiOA

478 views 14. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Informasjon om opptaksstudio som forelesere kan operere på egen hånd.

Teknologi og læringsopplevelser

951 views 10. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?

Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

1.113 views 10. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?

Hva er digitalisering i høyere utdanning?

666 views 8. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Dosent Helge Høivik snakker om hva han mener at er i ferd med å skje.

Matteintroduksjon

652 views 8. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.

Husketeknikker

856 views 9. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å huske bedre.