UB - Universitetsbiblioteket

Videoproduksjon ved HiOA

364 views 27. mars 2017

Leder av Medieseksjonen, Morten Reksten, gir et kort eksempel til ledergruppa om studioproduksjon av video.

Selvopptaksstudio

771 views 27. mars 2017

Informasjonsfilm om selvopptaksstudioet i Pilestredet 48

LSB Digitalt

542 views 27. mars 2017

Kort informasjonsfilm om digitalt arbeid ved Læringssenter og bibliotek ved HiOA

LæreVerkSted

730 views 17. mars 2017

Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.

Selfiestudio på HiOA

472 views 14. mars 2017

Informasjon om opptaksstudio som forelesere kan operere på egen hånd.

Teknologi og læringsopplevelser

943 views 10. mars 2017

Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?

Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

1.097 views 10. mars 2017

Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?

Hva er digitalisering i høyere utdanning?

659 views 8. mars 2017

Dosent Helge Høivik snakker om hva han mener at er i ferd med å skje.

Matteintroduksjon

648 views 8. mars 2017

Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.

Husketeknikker

846 views 9. mai 2017

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å huske bedre.

Få oversikt

1.496 views 8. mars 2017

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å få oversikt over studiet man skal ta.

Lunsjpåfyll: Språkets rolle i studiet

507 views 2. mars 2017

Marit Greek og Kari Mari Jonsmoen har gjennomført flere studier av HiOA-studentens muntlige og skriftlige ferdigheter. I dette foredraget legger de fram myter om studentenes språkferdigheter, og hvordan utdanningen kan bidra til at språket utvikler seg gjennom studiet. En myte er at språk læres i arbeidssituasjonen, en annen myte er at studenten...