Toleransevindu

Videoen er laget av Ragna Rygh Svela og inngår i det digitale læreverket Psykisk helse i tolkeyrket publisert på Bokskapet.