TKD - Teknologi, kunst og design

Delbrøkoppspalting 3

307 views 9. april 2015

Video 2 av 2.

Delbrøkoppspalting 3

484 views 9. april 2015

Video 1 av 2.

Delbrøkoppspalting

373 views 9. april 2015

Video 1 av 2.

Delbrøkoppspalting

354 views 9. april 2015

Video 2 av 2.

Principle 1, with english audio description

113 views 23. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-1

Principle 1, norsk forklarende tale

107 views 23. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-1

Prinsipp 2 - med norsk tale

137 views 22. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-2

Principle 2, with english audio description

123 views 22. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-2

Prinsipp 3 med norsk forklarende tale

124 views 22. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-3

Principle 3, with english audio description

113 views 22. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-3