LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.