Tagget med datamaskinarkitektur

LO151 1a Boolsk algebra

496 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 Assembler

403 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 3 Spesielle tallsystemer

503 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 4 Karnaugh-diagrammer

447 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 6a Sekvensiell logikk, vipper

516 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 1b Boolske funksjoner

465 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 2 Tallsystemer

442 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 6b Sekvensiell logikk, design

519 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

LO151 7 Datapath

423 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.