Tagget med matematikk

Matteintroduksjon

567 views 8. mars 2017

Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.

Delvis integrasjon

362 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1a

475 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

332 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 2

432 views 9. april 2015

Integrasjon

613 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Integrasjon

375 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

460 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Integreasjon ved substitusjon

308 views 9. april 2015

Delbrøkoppspalting 3

335 views 9. april 2015

Video 2 av 2.