Tagget med matematikk

Matteintroduksjon

626 views 8. mars 2017

Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.

Delvis integrasjon

376 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1a

489 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

343 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 2

445 views 9. april 2015

Integrasjon

631 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Integrasjon

390 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

470 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Integreasjon ved substitusjon

317 views 9. april 2015

Delbrøkoppspalting 3

356 views 9. april 2015

Video 2 av 2.