Matteintroduksjon

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.