Tagget med universitetsbiblioteket

Tilgang til artikler via Google Scholar

1.493 views 8. april 2020

Revidert 2020 Filmen viser hvordan du enkelt kobler Google Scholar til bibliotekets fulltekstabonnementer. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Finne artikkel i Oria

1.777 views 8. april 2020

Filmen viser hvordan du finner, får tilgang til og bestiller artikler gjennom bibliotekets katalog Oria. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Epistemonikos

371 views 24. mars 2020

Kort om hvordan å søke i databasen Epistemonikos. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Systematiske oversikter

561 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie. En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket illustrerer hva systematiske oversikter er for noe, og hvorfor det kan være lurt å bruke systematisk oppsummert forskning i bacheloroppgaven din.

Hvordan installere EndNote?

10.540 views 23. juli 2019

Informasjonsvideo om hvordan man som OsloMet-student installerer referanseverktøyet EndNote.

Litteraturtreet

581 views 1. desember 2015

Publisert 2015

Tilgang hjemmefra til Universitetsbibliotekets ressurser

808 views 26. mars 2015

Universitetsbibliotekets hjemmeside (https://www.oslomet.no/ub)