Systematiske oversikter

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie.

En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket illustrerer hva systematiske oversikter er for noe, og hvorfor det kan være lurt å bruke systematisk oppsummert forskning i bacheloroppgaven din.