Tagget med bacheloroppgave

Bacheloroppgaver for bioingeniørstudenter

330 views 22. september 2022

Introduksjonsfilm om om bacheloroppgaver for bioingeniørstudenter, hvor Anne Ytreeide Stabell forteller om sine positive erfaringer med å ta imot studenter.

Epistemonikos

380 views 24. mars 2020

Kort om hvordan å søke i databasen Epistemonikos. Universitetsbiblioteket (oslomet.no)

Systematiske oversikter

566 views 24. mars 2020

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie. En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket illustrerer hva systematiske oversikter er for noe, og hvorfor det kan være lurt å bruke systematisk oppsummert forskning i bacheloroppgaven din.

Artikkelanalyse

1.851 views 14. juni 2018

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave