Bacheloroppgaver for bioingeniørstudenter

Introduksjonsfilm om om bacheloroppgaver for bioingeniørstudenter, hvor Anne Ytreeide Stabell forteller om sine positive erfaringer med å ta imot studenter.