Tagget med mester-svenn

Uredelighet i forskning

513 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Forskningsformidling

525 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.

Lov om forskningsetikk

428 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.

Internettforskning

453 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om internettforskning.

Forskersamfunnet

510 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskersamfunnet og forholdet mellom student og veileder.

Forskningsetikkens historie

690 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hvorfor det er viktig å vite om forskningsetikkens historie.

Forskningsetiske normer

736 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskningsetiske normer.

Forskningetiske retningslinjer

368 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forskning, samfunn og etikk

591 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.

Hensyn til personer

466 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva slags etiske hensyn man må ta til personer når man forsker.

Hva er forskningsetikk?

942 views 3. juni 2019

Publisert 2019 Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva som ligger i begrepet forskningsetikk.