Tagget med lærerutdanning

MA, Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag

121 views 21. februar 2023

MA, Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag

Lærerutdanninger og bachelorstudier i språkfag

47 views 5. januar 2023

Er du opptatt av barn og unges utvikling og ønsker å gjøre en forskjell? Med lærerutdanning fra OsloMet går du rett ut i jobb og kan gjøre noe som betyr noe – hver eneste dag.

Kompletterende lærerutdanning

494 views 2. september 2022

older people, media literacy, media education, teacher education

36 views 1. juli 2022

Presentation of the article by Marjo Joshi and Mauri Kantola, published in Seminar.net Vol. 18 No 1 (202). Read online at https://doi.org/10.7577/seminar.4698

Renate om studiet Faglærer i design

220 views 4. februar 2022

Bachelorstudenten Maria Renate Røsæg forteller om studiet hun går på ved "Faglærer i design, kunst og håndverk" på OsloMet.

Veronica om studiet Faglærer i design

198 views 4. februar 2022

Bachelorstudenten Veronica Haraton forteller om studiet hun går på ved "Faglærer i design, kunst og håndverk" på OsloMet.

Victoria om studiet Faglærer i design

180 views 4. februar 2022

Bachelorstudenten Victoria Skogsletten Dalen forteller om studiet hun går på ved "Faglærer i design, kunst og håndverk" på OsloMet.

Åpen dag: Lærerutdanning

199 views 3. mars 2021

Video som handler om lærerutdanningen ved OsloMet.