ProfPed -læringsledelse, veiledning og skoleutvikling

Lærerstudentene Steinar Sønsteby og Åsne Hauso Øye forteller om faget ProfPed -læringsledelse, veiledning og skoleutvikling. Faget kan man velge ved lærerutdanningen på OsloMet.