Tagget med masterfag

ProfPed -læringsledelse, veiledning og skoleutvikling

92 views 25. april 2024

Lærerstudentene Steinar Sønsteby og Åsne Hauso Øye forteller om faget ProfPed -læringsledelse, veiledning og skoleutvikling. Faget kan man velge ved lærerutdanningen på OsloMet.