Suksessfaktorer innen kunnskapsbasert praksis

Denne videoen er mer enn 2 år gammel

Heidi Ness Johnsen forteller om hvordan kunnskapsbasert praksis bør understøtte sykehusets fire oppgaver: pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning, samt å gi informasjon til og opplære pasienter og pårørende.