Studentrollen.mp4

Informasjonsfilm om studentrollen for de som tar kompletterende lærerutdanning.