Stopp straffefrihet for drap på journalister!

Kjente norske journalister forteller om farene ved å rapportere om viktige saker.

  • 1000 journalister er drept på 10 år
  • 9 av 10 drap blir aldri oppklart