Tagget med fritt ord

Stopp straffefrihet for drap på journalister!

661 views 28. oktober 2020

Kjente norske journalister forteller om farene ved å rapportere om viktige saker. 1000 journalister er drept på 10 år 9 av 10 drap blir aldri oppklart