Statistikkbanken Kommunehelsa

Publisert 2019

Heidi Lyshol, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, demonstrerer bruken av statistikkbanken Kommunehelsa.