Tagget med fhi

Statistikkbanken Kommunehelsa

4.482 views 25. april 2019

Heidi Lyshol, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, demonstrerer bruken av statistikkbanken Kommunehelsa.