SAM - Samfunnsvitenskap

4 Den ideelle biblioteksjef

362 views 14. august 2019

Publisert 2019 Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

660 views 14. august 2019

Publisert 2019 Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

6.635 views 9. august 2019

Publisert 2019 Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

5.614 views 5. august 2019

Publisert 2019 Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Teknologi og møter

468 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

Capitalizing vs Expensing

346 views 3. juli 2019

Published 2019

Tverrfaglig samarbeid M. Tørstad

2.367 views 18. desember 2018

Publisert 2018 Klinisk pedagog og familieterapeut Marit Tørstad forteller om sitt arbeid som koordinator for tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i Lørenskog kommune. Hun belyser hvorfor det er viktig med tverrfaglig samarbeid.

Digital Transformasjon

2.033 views 8. mai 2018

Publisert 2018 Filmen informerer om studier innenfor Digital Transformasjon og Ledelse.

Å skaffe seg kunnskap

3.025 views 25. april 2017

Førsteamanuensis Line Christoffersen snakker om forskjellige typer kunnskap.

Utvekslingsopphold i Nederland

762 views 15. mars 2017

Publisert 2017 Student Katrina Aileen Mæland forteller opp sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Nederland.

Utvekslingsopphold i Australia

1.180 views 7. februar 2017

Publisert 2017 Studentene Anna Meling Brynie og Anna Skar forteller om sin opplevelse som utvekslingsstudenter for ett semester i Adelaide, Australia.

Utvekslingsopphold i Danmark

674 views 30. januar 2017

Publisert 2017 Student Mirjam Berge Gregersen forteller opp sin opplevelse som utvekslingsstudent for ett semester i Danmark.