Ordforråd - KGN

Ordforråd er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Irmelin Kjelaas fra NTNU blant annet om:  

  • hvorfor det er viktig å kartlegge ordforråd 

  • ords innholds-, form- og bruksside 

  • ulike typer eller kategorier ord  

  • morfologi (bøyning, avledning og sammensetning) 

  • språk- og ordlæringsstrategier  

  • hvordan progresjonen er fra nivå 1-3 innenfor de ulike delferdigheten