Nye metadata, kategorisering og hylleplassering

Filmen problematiserer korleis det kan vera bruk for andre metadata enn dei etablerte, og introduserer korleis kategorisering og hylleplassering kan vera verktøy for formidling i det lokale biblioteket.