Når bør man utføre preferansekartlegging?

I denne videoen vil Marit Skaret fortelle oss når og hvor ofte du bør utføre preferansekartlegging.