Metastatisk kreft

Lotte Rogg gir en innføring i symptomer og behandling av metastatisk kreft