Lesing - KGN

Lesing er et av fem mestringsområder i Udirs Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk. I denne miniforelesningen forteller Soraya Ahmadinia fra PPT i Oslo blant annet om hvilke aspekter ved lesing som vektlegges i verktøyet (innhold, form og bruk) og hvordan progresjonen er fra nivå 1-3.

Filmen er laget av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (OsloMet) i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Høgskolen i Innlandet.