Kvalifiseringsprogrammet i NAV

Sosionom Sanna Simonsson intervjues av Berit Bergheim om Kvalifiseringsprogrammet i NAV.