Kritisk tenkning på tvers av fagtradisjoner

Hva kan fagtradisjonene lære av hverandre i arbeidet med kritisk tenkning? med Kirsti Jegstad.

I denne sesjonen skal vi jobbe med teorifundamentet fra samlingene opp mot de ulike fagene og diskutere hvordan vi kan videreutvikle arbeidet med kritisk tenkning i fagene våre ved å bygge på teorier og hverandres fagtradisjoner. Sesjonen er i hovedsak rettet mot trinnene 5-13.