Kritisk tenkning og relevans for elevene ved Erik Ryen