Kritisk tenkning og progresjon i fagene

Evy Jøsok introduserer oppgaver og drøftinger rundt temaet "Kritisk tenkning og progresjon i fagene"