Kritisk tenkning og progresjon i argumentasjon

Hvordan kan vi jobbe med progresjon i argumentasjon?

Margareth Sandvik går i denne sesjonen, nærmere inn i argumentasjonsteori og viser hvordan standpunkter kan begrunnes i bredde og i dybde. Vi skal se på ulike typer argumentasjon og presentere kritiske spørsmål vi kan stille for å vurdere kvaliteten i

argumentasjonen. Aktuelle studier og egne erfaringer med barn og argumentasjon vil kaste lys over det teoretiske stoffet. Sesjonen er i hovedsak rettet mot trinnene 1-7.