Klassetillitsvalg på OsloMet

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Studentparlamentet informerer om hva det innebærer å være klassetillitvalgt. Hvilke oppgavene den klassetillitvalgte har, hvordan studentdemokratiet er bygd opp, hva en klassetillitvalgt kan forvente av OsloMet og valgprosessen av en klassetillitvalgt.