Intro til tale- og debatteknikk

Publisert 2016

Video 2 av 2. Christian Hemmestad Bjerke fra NSOs kursgruppe presenterer tale- og debatteknikk og ethos, pathos og logos.