Kartleggingsverktøyet ABLLS-R

I denne videoen forteller Cathrine Olsson om kartleggingsverktøyet ABLLS-R og hva skåringsguiden i denne inneholder. Videre forteller hun om hvordan du kan bruke kartleggingen til videre arbeid med barna.