Introduksjon til OsloMets styringsportal

En kort introduksjon til OsloMets styringsportal.

Videoen viser hvordan du kommer inn i portalen og hvilke data og kilder som brukes.