Live: INTEGRATE-konferansen 2022

17. november 2022 09:38

Samhandling om arbeidsinkludering. Samfunnsutfordringer og forskningsutfordringer

Velkommen til en konferanse i regi av kjerneforskningsmiljøet INTEGRATE, et samarbeid mellom OsloMet og Høgskolen i Innlandet.

Program

10.00: Åpning ved dekan ved OsloMet, Oddgeir Osland, og kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt 

10.30: Den utfordrende integreringen: Samfunnsutfordringer og forskningsutfordringer i utvikling av helhetlige forløp mot arbeidslivsdeltakelse. Professor Tone Alm Andreassen og professor Espen Dahl ved OsloMet, innleder om forskningen i kjerneforskningsmiljøet INTEGRATE

11.30: Lunsj i foajeen

12.15: Lansering av antologien «Samhandling og inkludering i arbeidslivet» (cappelendamm.no)

 • Hvorfor er antologien relevant og viktig? ved redaktørene førsteamanuensis Therese Saltkjel, førsteamanuensis Chris Rønningstad og postdoktor Mette Sønderskov. 
 • Hvordan lykkes med å implementere en praksis som krever samhandling mellom sektorer? Erfaringer fra Individuell jobbstøtte (IPS) i Norge ved stipendiat Line Fossum Skogstad.
 • Samhandling på ulike premisser? Brukermedvirkning i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger ved førsteamanuensis Ariana Guilherme Fernandes
 • Utvikling av inkluderingskompetanse i NAV og på arbeidsplass ved forsker 2 Øystein Spjelkavik
 • Integrerte tjenester med sosiale entreprenører? Erfaringer fra samarbeid mellom sosiale entreprenører og NAV ved professor Eric Breit.

13.45: Kaffepause

14.15: Vi inviterer aktører fra praksisfeltet til paneldebatt om Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Debattdeltakerne reflekterer over bidragene i antologien fra ulike perspektiver:

 • June Ullevoldsæter Lystad, psykolog og forsker ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, OUS.
 • Helene Fredriksen, teamleder og karriereveileder, Karriere Oslo 
 • Hege Lønning, GE Healthcare, consultant and project Leader LEIDA og SOSIONOVA
 • Ingeborg Lykseth, sosial entreprenør og daglig leder i lyk-z & døtre

Debattleder: Ingjerd Thon Hagaseth, NAV Innlandet og Høgskolen i Innlandet

15.15: Pause

15.30: Hvordan møter andre land samfunns- og forskningsutfordringene? To medlemmer av INTEGRATEs internasjonale ekspertpanel innleder om erfaringer fra Danmark og Nederland: 

 • Lokal innovasjon i arbeids- og velferdstjenester – kunnskapsproduksjon i samarbeid med praksisfeltet. Flemming Larsen, professor ved University of Aalborg, og forskningsleder ved CUBB - Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser
 • Implementing person-centered and integrated care and welfare in highly dynamic environment. Mirella Minkman, CEO ved Vilans Research & Innovation, Utrecht og professor ved TIAS School for business and society, University of Tilburg

16.45: Avsluttende ord ved professor Tone Alm Andreassen og professor Espen Dahl

17.00: Det blir anledning til mingling over litt fingermat


Clips from this event

4/4 INTEGRATE-konferansen 2022

65 views 23. november 2022

Hvordan møter andre land samfunns- og forskningsutfordringene? To medlemmer av INTEGRATEs...

3/4 INTEGRATE-konferansen 2022

51 views 23. november 2022

Vi inviterer aktører fra praksisfeltet til paneldebatt om Samhandling og inkludering i...

2/4 INTEGRATE-konferansen 2022

60 views 23. november 2022

Lansering av antologien «Samhandling og inkludering i arbeidslivet» (cappelendamm.no): Hvorfor...

1/4 INTEGRATE-konferansen 2022

47 views 23. november 2022

Åpning ved dekan ved OsloMet, Oddgeir Osland, og kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt Den...

Upcoming live events

Styremøte 9. februar 2023

9. februar 2023 09:00