Indekseringsteori og metadatakvalitet

Filmen løftar fram nokre viktige problemstillingar frå indekseringsteorien, og viser ulike måtar å vurdera metadatakvalitet på.