Hvorfor registrere data?

Atferdsendringer kan dokumenteres gjennom direkte målinger og innsamling av data. I denne videoen gjennomgår vernepleier Mariann Lauritsen hvorfor du kartlegger og registrerer atferd. Hun snakker også om hvordan du definerer en målatferd og hvordan du kan teste om definisjonen din er tydelig nok.