Hvordan lokalt kan være bærekraftig

I videoen forteller Bjørn Erik Vangen om hvordan fylkesavtalen har åpnet for lokale innkjøp av mat og om hvor viktig det er at de som kjøper inn mat får informasjon om denne muligheten.
Han gir også eksempler på hvordan han kjøper inn lokal mat på en  måte som både gjør det billigere og gir han produkter av bedre kvalitet som har blitt fraktet over kortere avstander.