Hvordan bruke PMD670 lydopptaker

Kort video om bruk av digital lydopptaker, Marantz PMD670. Videoen er ment som støtte for studenter ved Bachelor i Medier og kommunikasjon.