Tagget med pmd670 lydopptaker mok

Hvordan bruke PMD670 lydopptaker

165 views 9. september 2020

Kort video om bruk av digital lydopptaker, Marantz PMD670. Videoen er ment som støtte for studenter ved Bachelor i Medier og kommunikasjon.