HV - Helsevitenskap

Aktiv isolert bevegelse av MCP-leddet i tommelen

144 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv isolert bevegelse av IP-leddet i tommel

141 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Prostatakreft 1

71 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og klassifisering av prostatakreft

Prostatakreft 3

62 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i prognose og seneffekter ved prostatakreft

Prostatakreft 2

83 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i risikogrupper og behandling av prostatakreft

Behandling av kreft

63 views 10. mars 2023

I denne videoen gis en innføring i hvilke behandlingsmodaliteter som er aktuelle ved kreftsykdom

Generelt om kreft

76 views 10. mars 2023

Kreft er ikke èn sykdom, man et samlebegrep om mange sykdommer. Her gis en introduksjon til kreft, inkludert noen sentrale begreper

Metastasering

70 views 10. mars 2023

Kreftsykdommer har en evne til å spre seg i kroppen. Her gis en innføring spredningsmønster ved kreftsykdommer

Lungekreft 2

67 views 10. mars 2023

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i behandling, prognose og senskader ved lungekreft

Lungekreft 1

78 views 10. mars 2023

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og utredning ved lungekreft

Klassifisering av kreft

75 views 10. mars 2023

Hvordan man klassifiserer kreft med en innføring i TNM-systemet, og hvorfor klassifisering av kreft er viktig

Hva er kreft

71 views 10. mars 2023

Hva som kjennetegner kreftsykdommer, samt introduksjon av flere sentrale begreper.