HV - Helsevitenskap

Aktiv isolert bevegelse av PIP-ledd

101 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv isolert bevegelse av MCP-leddet i tommelen

207 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Aktiv isolert bevegelse av IP-leddet i tommel

205 views 20. april 2023

Videoen er én av flere som tar for seg opptrening av hånd etter skade, og er laget for fysioterapeuter.

Prostatakreft 1

92 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og klassifisering av prostatakreft

Prostatakreft 3

76 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i prognose og seneffekter ved prostatakreft

Prostatakreft 2

96 views 10. mars 2023

Christina Tanem Møller gir en innføring i risikogrupper og behandling av prostatakreft

Behandling av kreft

82 views 10. mars 2023

I denne videoen gis en innføring i hvilke behandlingsmodaliteter som er aktuelle ved kreftsykdom

Generelt om kreft

94 views 10. mars 2023

Kreft er ikke èn sykdom, man et samlebegrep om mange sykdommer. Her gis en introduksjon til kreft, inkludert noen sentrale begreper

Metastasering

86 views 10. mars 2023

Kreftsykdommer har en evne til å spre seg i kroppen. Her gis en innføring spredningsmønster ved kreftsykdommer

Lungekreft 2

90 views 10. mars 2023

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i behandling, prognose og senskader ved lungekreft

Lungekreft 1

97 views 10. mars 2023

Lungekreft. Lotte Rogg gir en innføring i epidemiologi, etiologi, symptomer og utredning ved lungekreft

Klassifisering av kreft

93 views 10. mars 2023

Hvordan man klassifiserer kreft med en innføring i TNM-systemet, og hvorfor klassifisering av kreft er viktig